Table of contents

Tại cài đặt hiển thị phụ đề của eJOY Extension trên trang Video sẽ có 4 phần:

  • Phụ đề chính (Upper subtitles): là phụ đề với ngôn ngữ bạn đang học.
  • Phụ đề phụ (Lower subtitles): là phụ đề thứ hai giúp bạn có thể xem phim xong ngữ
  • Dịch nhanh (Quick translation): Là phần cài đặt cho tra cứu nhanh trên phụ đề và mở phụ đề dịch(phụ đề dịch sẽ được dịch từ phụ đề chính)
  • Phiên âm (Phonetic): Lựa chọn hiển thị phiên âm IPA của phụ đề

Bạn có thể tùy chỉnh phụ đề theo các bước sau:

Bước 1: Click chọn biểu tượng eJOY (1) -> Cài đặt đầy đủ (2)

Bước 2: Chọn các phần muốn cài đặt hiển thị (3) (Phụ đề chính – Phụ đề phụ – Dịch nhanh – Phiên âm)

Bước 3: Với mỗi phần, bạn có thể:

  • Bật/ tắt hiển thị (4)
  • Làm mờ [che] phụ đề (5)
  • Chọn cỡ chữ phụ đề (6)
  • Chọn định dạng của phụ đề (7)
  • Xem trước chỉnh sửa (8)

Bước 4: Xem phim

Nếu cần hỗ trợ thêm, bạn có thể liên hệ qua email: support@ejoylearning.com

Chúc bạn có những trải nghiệm tốt cùng eJOY!