Your Privacy is Better Protected in eJOY Extension Version 7.0.1

The eJOY extension version 7.0.1 was released on June 13, 2024. Here are two key highlights of this version: 1. The Application is 3 Times Lighter Version 7.0.1 of eJOY has reduced the application's size to one-third of previous versions. This helps save your computer's resources

Ha Hae
  Updated at  Jun 12, 2024
Quyền riêng tư của bạn được bảo vệ tốt hơn ở phiên bản tiện ích eJOY extension mới

Tiện ích eJOY phiên bản 7.0.1 đã ra mắt 13.06.2024. Dưới đây là hai điểm nổi bật của phiên bản này: 1. Ứng dụng nhẹ hơn 3 lần Phiên bản 7.0.1 của eJOY đã giảm kích thước ứng dụng xuống 3 lần so với

Ha Hae
  Updated at  Jun 12, 2024
Ra mắt các nhóm cộng đồng eJOY English

Nhằm tạo ra một môi trường lành mạnh giúp người học tiếng Anh trên toàn thế giới kết nối với nhau, eJOY đã xây dựng các Cộng đồng trên tất cả nền tảng Discord, Zalo, WhatsApp, Viber và Telegram. Hãy tham gia ngay các nhóm cộng đồng eJOY để: * Giao

Ha Hae
  Updated at  Apr 26, 2024