Hướng dẫn lưu phụ đề khi xem video

Lưu lại phụ đề khi xem phim, video sẽ giúp bạn dễ dàng tìm lại phụ đề yêu thích, luyện nghe, nói, viết với những mẫu câu đó thuận tiện hơn. Vì vậy, eJOY thêm tính năng mới giúp bạn: * Biết cách lưu phụ đề video. * Hiển thị toàn bộ

Trần Thị Thu Hà
  Updated at  Jan 26, 2024