Table of contents

Tính năng lặp lại đoạn cho phép bạn nghe và xem lặp đi lặp lại 1 đoạn video với khoảng thời gian bắt đầu và kết thúc mà bạn chọn.

Các bước để lặp một đoạn video:

Bạn có thể dùng tính năng lặp đoạn video bằng chuột hoặc bằng phím tắt.

  1. Kích hoạt tính năng lặp đoạn video bằng cách click chuột trái vào nút Lặp đoạn (1) hoặc sử dụng tổ hợp phím tắt [SHIFT + 3] 

2. Chọn thời điểm bắt đầu lặp bằng cách click chuột trái vào nút Start (2) hoặc sử dụng tổ hợp phím tắt [SHIFT + 1]

3. Chọn thời điểm kết thúc lặp bằng cách click chuột trái vào nút End (3) hoặc sử dụng tổ hợp phím tắt [SHIFT + 2]

Để dừng việc lặp đoạn video đã chọn bạn click lần nữa vào nút Lặp đoạn (1) hoặc sử dụng tổ hợp phím tắt [SHIFT + 3]

Lưu ý: Thời điểm nhấn nút Start [SHIFT + 1] và nút End [SHIFT + 2] sẽ tương ứng với thời điểm video đang chạy.
Ví vụ khi tiến độ thời gian của video đang ở 00:01:11 bạn nhấn Start thì Thời gian của bắt đầu lặp được chọn là 00:01:11, khi video chạy đến 00:01:33 bạn nhấn End thì thời gian kết thúc lặp là 00:01:33. Kết quả là video sẽ phát lặp đi lặp lại đoạn 00:01:11 – 00:01:33.