Dữ liệu học tập

Tại Sao điểm thành thạo không tăng dù ngày nào cũng ôn từ

Điểm thành thạo của từ đuợc tính khi bạn luyện tập và học với Game Daily Challenge trên eJOY English 2 hoặc eJOY Extension. Bài viết này sau đây sẽ giúp bạn: * Truy cập game Daily Challenge trên eJOY Extension và trên ứng dụng eJOY English 2 1. Cách truy

Khánh Vân
  Updated at  Mar 26, 2024
Giải thích cơ chế tính Learning Time

Learning Time là khoảng thời gian học chủ động của bạn được eJOY ghi lại với các công thức như sau: Learning Time = Input time + Speaking time + Writing time Trong đó: * Input time = Thời gian chơi các game Input (Flash card, Matching, Multiple choice, Word Constructor, Rearrange) + Thời gian xem

Toan Tran
  Updated at  Sep 20, 2023
Time left trong Tracking thể hiện điều gì?

Mục Time left to complete cho biết bạn còn bao nhiêu thời gian để hoàn thành thử thách, đạt được streak trong ngày hôm đó trước khi hệ thống reset. Cứ 24 giờ thì hệ thống sẽ reset 1 lần và bạn lại bắt đầu một ngày mới, 1 thử

Toan Tran
  Updated at  Oct 31, 2022
Streak và Streak freeze là gì?

1. Streak là gì? Streak là số ngày liên tục bạn hoàn thành được mục tiêu. Với mỗi lần hoàn thành mục tiêu (tương ứng với việc đạt ít nhất 1500 điểm/ngày), streak của bạn sẽ tăng lên 1 ngày. Streak được đồng bộ giữa các nền tảng: eJOY

Toan Tran
  Updated at  Aug 18, 2022
Cách tìm lại thẻ từ vựng đã xóa

Chỉ với 3 bước như sau, bạn sẽ tìm được thẻ từ đã bị xóa trong sổ từ của bạn. Bước 1: Để khôi phục thẻ từ, bạn ấn chọn mục Deleted cards trong sổ đã lưu thẻ từ đó Bước 2: Chọn thẻ từ cần khôi phục Bước 3:

Toan Tran
  Updated at  Jun 08, 2022
Hướng dẫn theo dõi Daily Goal

Quá trình hoàn thành mục tiêu hôm nay Quá trình ngày hôm nay được ghi lại bằng các thông số: * Số xp tích lũy được so với Daily goal * Số lượng nhiệm vụ đã hoàn thành so với mục tiêu của Daily goal Trong đó, với mỗi mục tiêu bạn

Toan Tran
  Updated at  Jun 08, 2022

Still can't solve the problem ?

If you don't find an article you need, feel free to contact us for further support.