Table of contents

Bạn có thể thay đổi giọng đọc lúc tra từ qua các bước sau:

Bước 1: Vào mục Profile

Bước 2: Chọn Cài đặt

Bước 3: Chọn Cài đặt chế độ học

Bước 4: Ấn vào nút Giọng đọc và lựa chọn mức ưu tiên mà bạn muốn thay đổi giọng đọc

Giọng đọc sẽ đọc sẽ được chia thành 3 mức ưu tiên khác nhau:

(1) Ưu tiên cao: Giọng đọc sẽ được sử dụng khi bạn có thể kết nối Internet và máy chủ

 (2) Ưu tiên trung bình: Giọng đọc sẽ được sử dụng khi máy chủ gặp lỗi và bạn chỉ có kết nối Internet.

 Lưu ý: Với mức độ ưu tiên này bạn chỉ có giọng đọc mặc định là Google Voice

(3) Ưu tiên thấp: Giọng đọc sẽ được sử dụng khi bạn không thể kết nối với Internet


Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: support@ejoy-english.com