Table of contents

Tại eJOY Epic App, bạn hoàn toàn có thể thay đổi giọng nói của App nhằm giúp việc học tiếng Anh của bạn trở nên hiệu quả và sinh động hơn.

Bạn có thể thay đổi giọng nói như hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Mở ứng dụng eJOY Epic App, chọn mục Profile

Bước 2: Chọn mục Settings

Bước 3: Chọn Learning settings

Bước 4: Nhấp vào mũi tên tại mục Voice để thay đổi giọng khác

Bước 5: Chọn giọng đọc

eJOY Epic App sẽ hiển thị giọng mặc định là Google voice, bạn có thể nhấp vào các giọng đọc khác để kiểm tra đoạn phát âm tương ứng và chọn giọng đọc phù hợp với bạn.