Table of contents

Nếu bạn muốn tắt eJOY thì bài viết sau đây sẽ giúp bạn:

  • Tắt eJOY trên một trang web
  • Tắt eJOY trên một video
  • Truy cập danh sách trang web bạn đã tắt eJOY

1. Hướng dẫn tắt eJOY trên một trang web

Bước 1: Bạn hãy chọn biểu tượng eJOY ở mục Extension tại trình duyệt của bạn

Bước 2: Tại trang web bạn muốn tắt, bạn chọn tắt eJOY tại nút toggle Bật/Tắt ở dưới cùng màn hình dropdown

2. Tắt eJOY tại một video nhất định

Bước 1: Tại video bạn đang xem, bạn hãy nhấn chọn biểu tượng giọt nước trên thanh công cụ của video

Bước 2: Tại màn hình eJOY trên video, bạn chọn tắt eJOY tại nút toggle Bật/Tắt ở trên đầu màn hình.

3. Xem danh sách các trang web bạn đã tắt eJOY

  • Nếu bạn có nhu cầu muốn xem danh sách các trang web mà bạn tắt eJOY thì bạn hãy làm theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Bạn hãy chọn biểu tượng eJOY ở mục Extension tại trình duyệt của bạn

Bước 2: Tại màn hình eJOY, bạn hãy nhấn vào biểu tượng răng cưa tại góc phải màn hình

Bước 3: Sau khi nhấn biểu tượng, bạn sẽ được chuyển sang trang cài đặt của tiện ích eJOY. Tại đây bạn có thể xem danh sách các trang web mà bạn đã tắt eJOY

Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: support@ejoy-english.com