Table of contents

Nghe sub chậm là một tính năng giúp bạn luyện nghe chủ động cực kỳ hiệu quả. Bản chất chế độ nghe sub chậm là nghe và dừng lại đoán nội dung nghe một cách chi tiết.

Bước 1: Chọn biểu tượng eJOY (1) -> Chọn Full Settings(2)

Bước 2: Tại màn hình settings, bạn hãy chọn Chế độ tự dừng (Auto-pause mode)

Bước 3: Để tiếp tục chạy video, bạn hãy nhấn phím cách [Space] để tiếp tục hoặc bấm nút Alt + Shift + P để tắt tính năng này .

2. Một vài cài đặt khác cho chế độ Auto Pause

(2) Auto-pause: tự động dừng video ở cuối câu phụ đề. (sử dụng phím tắt  Alt + Shift + P để bật/ tắt nhanh chế độ tự dừng)

(3) Delay subtitles : ẩn phụ đề cho tới khi video tự dừng

(4) Show subtitle after: Chọn khoảng thời gian hiển thị phụ đề sau khi video tự dừng

(5) Resume after pause: Chọn mục này nếu bạn muốn Video tự động chạy tiếp sau một khoảng thời gian chọn tại mục Time before resume (6)

(6) Time before resume: translate this to english: Khoảng thời gian trước khi video tự động tiếp tục lại

Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: support@ejoy-english.com