Table of contents

Ngôn ngữ hiển thị là gì?

Là ngôn ngữ bạn thấy trong ứng dụng, dùng để hiển thị các thông tin.

Ngôn ngữ mẹ đẻ là gì?

Là ngôn ngữ hiển thị phụ đề dịch khi bạn xem video, hiển thị phần dịch nghĩa khi bạn tra từ.

1.Cách thay đổi ngôn ngữ hiển thị

Bước 1: Để thay đổi ngôn ngữ bạn cần đến mục Profile và chọn Cài đặt. Tiếp theo, chọn mục Cài đặt chế độ học.

Bước 2: Bạn chọn mục Ngôn ngữ hiển thị để đổi ngôn ngữ phù hợp.

2. Cách thay đổi ngôn ngữ mẹ đẻ

Bước 1: Tương tự như trên: Vào Profile => Chọn Cài đặt => Chọn Cài đặt chế độ học

Bước 2: Nhấn vào mục Tiếng mẹ đẻ để chọn ngôn ngữ bạn mong muốn từ danh sách

  • Ngoài ra để nhanh chóng tìm ngôn ngữ bạn muốn, bạn ấn vào biểu tượng kính lúp và điền ngôn ngữ bạn muốn:

Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: support@ejoy-english.com