Table of contents

Điểm thành thạo của từ đuợc tính khi bạn luyện tập và học với Game Daily Challenge trên eJOY English 2 hoặc eJOY Extension. Bài viết này sau đây sẽ giúp bạn:

  • Truy cập game Daily Challenge trên eJOY Extension và trên ứng dụng eJOY English 2

1. Cách truy cập game Daily Challenge trên eJOY Extension

Bước 1: Bạn hãy chọn biểu tượng eJOY ở mục Extension tại trình duyệt của bạn

Bước 2: Tại màn hình dropdown, bạn hãy chọn Game Center để truy cập phần game Daily Challenge

Bước 3: Tại màn hình Game Center, bạn hãy bấm nút Play now để bắt đầu chơi game Daily Challenge

Bước 4: Sau khi hoàn thành phần chơi, bạn hãy vào sổ từ đã chọn để xem mức độ thành thạo từ của bạn

2. Cách truy cập game Daily Challenge trên eJOY English 2

Bước 1: Để truy cập game Daily Challenge trên ứng dụng eJOY English 2, bạn hãy vào mục Practice, chọn nút Chọn game như màn hình sau đây

Bước 2: Bạn hãy chọn nút Chơi Game ở mục Thử thách hàng ngày

Bước 3: Nếu bạn muốn xem độ thành thạo của các từ, bạn hãy chọn sổ từ bạn muốn xem tại Kho từ vựng, chọn Tất cả sau đó chọn sổ từ bạn muốn xem

Bước 4: Để xem độ thành thạo của một từ, bạn hãy xem tại 4 biểu tượng ở từ như ảnh sau

Nếu bạn đã học tại Daily Challenge mà không thấy điểm thành thạo tăng thì bạn chụp hình danh sách sổ từ vựng và gửi mô tả lỗi tới chúng mình tại email:  support@ejoy-english.com để eJOY có thể hỗ trợ bạn