Table of contents

Mỗi tài khoản eJOY Epic App đều có một User ID. Nắm rõ ID của tài khoản sẽ giúp bạn chủ động trong việc tìm kiếm hỗ trợ từ team kỹ thuật của eJOY Epic App.  

Để tự tra cứu User ID của bạn, bạn có thể làm theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Chọn mục Profile trong app

Bước 2: Bấm vào My Account

Bước 3: Tìm kiếm ID của bạn tại mục User ID