Table of contents

1. Có thể là do bạn chưa đăng nhập trên eJOY Extension.

Trước hết, khi mới tải eJOY extension, bạn nên ghim eJOY extension lên Chrome để tiện thao tác bằng cách:

Bước 1: Chọn Manage extension trên thanh công cụ Chrome

Bước 2: Chọn biểu tượng Ghim


Sau đó bạn kiểm tra lại trạng thái đăng nhập:

Bước 1: Bấm chọn biểu tượng eJOY đã ghim trên Chrome

Bước 2: Nếu chưa Login thì bấm Login. Nếu bạn đã đăng nhập thì ở đây sẽ hiện tên bạn

2. Video mà bạn đang xem không có phụ đề gốc là ngôn ngữ bạn muốn và bạn chưa mở tính năng “Dịch máy” của eJOY

Ảnh trên là một ví dụ về video chỉ có phụ đề gốc là Tiếng Anh thôi, và lúc này bạn cần bật tính năng “Show machine translation” như ảnh dưới.