Table of contents

Nếu bạn muốn eJOY English 2 nhắc bạn ôn tập, bạn hãy làm theo các bước sau để hiện thông báo nhé:

Bước 1:  Vào mục Profile

Bước 2: Chọn Cài đặt

Bước 3: Mở phần Cài đặt, chọn Thông báo ở menu

Chọn thời gian bạn muốn app thông báo và chọn chế độ nhắc học hàng ngày.