Table of contents

Để thay đổi tên hiển thị và avatar của bạn trong eJOY Epic App, bạn cần tìm mục Profile, sau đó bấm chọn My AccountThay đổi tên hiển thị

Bấm

để thay đổi tên

Tên sau đó sẽ được thay đổi ngay tại mục Display name và tên của bạn

Thay đổi avatar tài khoản

Bấm

ngay cạnh tên bạn để chọn avatar mới


Lưu ý:

Để xóa avatar hiện tại, hãy chọn nút Remove như hình bên dưới