Table of contents

Bạn đã đăng kí thành công tài khoản eJOY PRO nhưng chưa rõ các bước để nâng cấp sau khi nhận mã code PRO bằng hình thức thanh toán trực tiếp khi nhận (thanh toán COD)?

Dưới đây sẽ là các bước tiến hành cụ thể cách cập nhật tài khoản eJOY PRO trên Website và App giúp các bạn dễ dàng sử dụng eJOY.

1. Nâng cấp tài khoản PRO tại Website

Bước 1 : Đăng nhập vào eJOY web bằng tài khoản của bạn

Link: https://ejoy-english.com/go

Đăng nhập tài khoản trên trang chủ eJOY GO mục Login.

Bước 2: Nhận mã PRO tại bưu kiện eJOY đã gửi. Mở đường link: https://ejoy-english.com/go/redeem

Bước 3: Nhập mã code lên PRO vào khu vực cần điền, sau đó nhấn Redeem:

Bước 4: Tài khoản của bạn đã được nâng cấp lên PRO.

Trong trường hợp đăng nhập vào eJOY eXtension mà bạn vẫn chưa thấy tài khoản được nâng cấp: Hãy Log out khỏi tài khoản, rồi Log in lại từ đầu.

2. Nâng cấp tài khoản PRO tại App

Bước 1: Vào eJOY English App 2 và ấn vào Profile.

Bước 2: Chọn “Settings”

Bước 3: Chọn "Learning Settings"

Bước 4: Chọn “Redeem code"

Bước 5: Nhập mã code PRO, sau đó nhấn Redeem.

Các bước tiến hành nhập mã code PRO trên App 2.

Vậy là bạn đã cập nhật tài khoản PRO thành công.

Bắt đầu học tiếng Anh cùng eJOY English

Bạn hãy nhớ hệ thống eJOY có 5 sản phẩm giúp bạn học trên mọi thiết bị:

Nếu cần hỗ trợ thêm, bạn có thể liên hệ qua email: support@ejoy-english.com