Table of contents

Cách xóa tài khoản trên eJOY Extension

Bước 1: Bạn hãy chọn biểu tượng eJOY ở mục Extension tại trình duyệt của bạn

Bước 2: Chọn mục Tài khoản của bạn tại góc phải dropdown

Bước 3: Chọn Account Setting tại dropdown của tài khoản

Bước 4: Tại màn hình Account Setting, bạn hãy chọn nút Delete để xóa tài khoản của bạn

Lưu ý:

Sau khi xóa tài khoản trên eJOY English 2, bạn sẽ không thể tạo lại tài khoản với email đã bị xoá. Hãy cân nhắc kỹ trước khi xóa tài khoản.

Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: support@ejoy-english.com