Table of contents

1. Cách truy cập danh sách các trang web tích hợp và bán toàn phần

Bước 1: Bạn hãy chọn biểu tượng eJOY ở mục Extension tại trình duyệt của bạn

Bước 2: Tại màn hình dropdown, bạn hãy chọn biểu tượng răng cưa để truy cập trang cài đặt của eJOY Extension

Bước 3: Tại đây, bạn vào thanh sidebar bên trái màn hình và chọn Integrated Video Sites

Bước 4: Tại đây có 4 lựa chọn bạn có thể chọn

(1) Fully Integrated sites : Các trang web được tích hợp toàn phần

(2) Partly Integrated sites : Các trang web được tích hợp bán phần

(3) Manually Integrated sites : Các trang mà người dùng tự thêm vào thủ công

(4) Require Integration : Nếu bạn là người dùng Pro thì bạn có thể điền vào form yêu cầu tích hợp tại đây và eJOY sẽ tích hợp giúp bạn trang web

Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: support@ejoy-english.com