Table of contents

Cách xóa tài khoản trên ứng dụng eJOY English 2

Bước 1: Vào mục Profile, chọn Tài khoản của tôi

Bước 2: Chọn nút Xóa tài khoản

Bước 3: Tại popup Xóa tài khoản, bạn hãy chọn nút Xóa

Lưu ý:

Sau khi xóa tài khoản trên eJOY English 2, bạn sẽ không thể tạo lại tài khoản với email đã bị xoá. Hãy cân nhắc kỹ trước khi xóa tài khoản.

Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: support@ejoy-english.com