Table of contents

1. Đối với eJOY app 1

Khi lưu từ trên extension thì những từ đó sẽ được tự động đồng bộ lên eJOY app 1 sau một khoảng thời gian. Tuy nhiên, nếu bạn muốn hiện luôn thì bấm đồng bộ trên cả extension và cả app.

Cách bấm đồng bộ trên extension:

Bước 1: Chọn icon eJOY đã được ghim tại Chrome

Bước 2: Chọn tab cuối cùng - Quản lý tài khoản

Bước 3: Bấm nút Sync

Đồng bộ eJOY App và eJOY Extension

Cách bấm đồng bộ trên eJOY app 1:

Bước 1: Chọn tab “More”

Bước 2: Bấm nút “Sync now”

2. Đối với eJOY app 2

Lưu từ trên eJOY extension vẫn có thể nhìn thấy trên eJOY app 2 bằng cách chuyển sổ từ. Tuy nhiên, có một vài lưu ý như sau:

  • Bấm convert sổ từ thì giống như đã chuyển sổ từ đó sang nhà mới và quá trình chuyển nhà này chỉ làm được 1 lần, sau này nếu bạn vẫn tiếp tục lưu từ vào sổ đó thì bạn không bấm convert được thêm lần nào nữa. Vậy nên đã quyết định chuyển sang thì sau đấy đừng lưu từ mới vào sổ đó mà hãy tạo sổ khác để lưu.
  • Sau khi chuyển sổ từ sang hệ thống eJOY 2 thì bạn vẫn có thể ôn từ vựng trên EPiC web thay vì extension.
  • Hãy đảm bảo cả app và extension bạn đang dùng là bản cập nhật mới nhất của eJOY trên store.

Cách chuyển sổ từ:

Bước 1: Mở link https://ejoy-english.com/app/vi

Bước 2: Đăng nhập

Bước 3: Tại eJOY Extension => mở Wordbook => thêm cụm ?converting_mode=open vào link như ảnh dưới

Bật nút “Converting mode” lên

Bấm nút “Convert to eJOY 2” tại sổ từ mà bạn muốn.