Table of contents

Wordhunt là một từ điển ngữ cảnh trên eJOY Go, cho phép bạn tìm kiếm những ngữ cảnh video có sử dụng từ vựng muốn học

1. Cách truy cập Wordhunt trên eJOY Go

Bước 1: Truy cập vào trang web https://ejoy-english.com/go/intl/vi/

Bước 2: Tại thanh sidebar của trang web, bạn hãy chọn tab Từ điển video

Bước 3: Bạn hãy nhập một từ muốn học và nhấn vào nút Say it

Bước 4: Sau đó eJOY sẽ đưa ra cho bạn danh sách các video liên quan đến từ mà bạn muốn học.

  • Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng tính năng này với eJOY Extension bằng cách nhấn tra một từ bất kì bạn muốn, sau đó nhấn vào nút Video ở mục Definition

Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: support@ejoy-english.com