Chủ đề khác

Change Account Email

If you want to change the email address of your eJOY account, you can send a request email to support@ejoy-english.com.

Khánh Vân
  Updated at  Mar 22, 2024
Thay Đổi email của tài khoản

Nếu bạn muốn có nhu cầu muốn đổi email của tài khoản eJOY của bạn thì bạn hãy gửi email yêu cầu tới địa chỉ support@ejoy-english.com

Khánh Vân
  Updated at  Mar 22, 2024
Một Tài Khoản Pro Dùng Trên Nhiều Thiết Bị Được Không?

Với 1 tài khoản PRO, bạn dùng được trên nhiều thiết bị và truy cập không giới hạn tất cả các tính năng của eJOY English, bao gồm: * EJOY web * Ứng dụng eJOY English 2 trên điện thoại * Ứng dụng Từ điển eDict trên điện thoại * eJOY eXtension Nếu bạn

Khánh Vân
  Updated at  Mar 19, 2024
Link Download Các Sản Phẩm eJOY

Hệ thống eJOY có 4 sản phẩm giúp bạn học trên mọi thiết bị: 1. Ứng dụng học Tiếng Anh eJOY 2 App trên Google Play & Apple Store * Link tải Apple Store: https://apps.apple.com/vn/app/ejoy-learn-english-videos-2/id1622797145 * Link tải Google Play:https://play.google.com/store/apps/

Khánh Vân
  Updated at  Mar 19, 2024
Cách xác thực email khi tạo tài khoản eJOY

Bạn sẽ nhận được email xác thực ngay sau khi tạo tài khoản tại eJOY. Khi đó bạn vào email đăng ký và chọn xác thực email. Chú ý: Bạn kiểm tra lại hòm thư spam hoặc hòm thư quảng cáo nếu không nhận được email xác thực. Trong trường

Khánh Vân
  Updated at  Mar 18, 2024
Tích hợp trang video với eJOY extension để xem song ngữ

1. Tích hợp một trang web là gì? Các kiểu tích hợp web với eJOY extension. * Khi một trang video được tích hợp với eJOY extension thì bạn có thể: Xem song ngữ, tra từ, lưu từ,... trên trang đó. Các tính năng bạn có thể sử dụng tùy thuộc

Toan Tran
  Updated at  Jan 16, 2024

Still can't solve the problem ?

If you don't find an article you need, feel free to contact us for further support.