Table of contents

Nếu bạn muốn chuyển đổi các ngôn ngữ dịch khác nhau trên eJOY Extension, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn:

  • Chuyển đổi ngôn ngữ dịch trên Extension

Đầu tiên, hãy chắc chắn rằng bạn đã tải xuống từ điển eJOY AI cho Chrome, Microsoft Edge hoặc Cốc Cốc - những trình duyệt tương thích với eJOY. Nếu bạn chưa tải thì hãy vào đây để tải về.

1. Cách chuyển đổi ngôn dịch trên Extension

Bước 1: Bạn hãy chọn biểu tượng eJOY ở mục Extension tại trình duyệt của bạn

Bước 2: Tại màn hình dropdown của eJOY Extension, bạn hãy chọn ngôn ngữ bạn muốn dịch từ và ngôn ngữ bạn muốn dịch sang tại 2 mục Translate fromTranslate to

Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: support@ejoy-english.com