Table of contents

EJOY  sẽ hướng dẫn cách tạo shortcut để bạn có thể nhanh chóng đọc được những trang báo yêu thích.

Bước 1:  Chọn "Thêm" ở mục Read tại tab Material

Bước 2: Chọn biểu tượng dấu cộng

Bước 3: Nhập link website bạn yêu thích hoặc chọn website theo gợi ý của eJOY

Bước 4: Chọn lưu vào yêu thích


Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: support@ejoy-english.com