Table of contents

Các khóa học tại eJOY Epic App được thiết kế gồm nhiều bài học được phân bổ thành các cấp độ

Bạn có thể làm bài kiểm tra nhanh để hoàn thành cấp độ trước khi chuyển qua cấp độ kế tiếp như hình bên dưới

Bài kiểm tra sẽ bao gồm các phần nghe hiểu, ghép từ và nghĩa tương ứng, ngữ pháp, hoàn thành câu, nói, giao tiếp,...bao quát tất cả nội dung của cấp độ


Sau khi hoàn thành bài kiểm tra, bạn sẽ nhận được số kinh nghiệm tương ứng và hoàn thành cấp độ đang học để chuyển đến cấp độ cao hơn!