Table of contents

Khi bạn đang học một bài học mà còn một số vấn đề mà bạn chưa hiểu rõ, hãy sử dụng EJOY Deep Dive để tìm thêm thông tin. Công cụ này giống như một trợ lý, có thể tương tác với bạn ngay trong thời gian thực và trả lời nhanh chóng, chính xác.

Bạn chỉ cần đặt câu hỏi, hỏi bất cứ điều gì bạn thắc mắc:

Với công nghệ trí tuệ nhân tạo, EJOY Deep Dive sẽ:

  • Giải thích khái niệm ngắn gọn cho bạn
  • Cung cấp ví dụ
  • Đưa ra một số câu hỏi trắc nghiệm ngắn để bạn có thể hiểu sâu và nhớ lâu kiến thức vừa nạp.
  • Hiển thị những câu hỏi liên quan
  • Bạn cũng có thể tiếp tục hỏi những câu khác bằng cách nhập nội dung và mục Ask your question

Nếu bạn cung cấp cho công cụ này một số thông tin về bản thân như nghề nghiệp, trình độ, AI sẽ cung cấp cho bạn những trải nghiệm học cá nhân hóa, phù hợp nhu cầu của từng đối tượng, đảm bảo kiến thức liên quan, gần gũi.

Bạn có thể mở mục Personal Settings bằng cách bấm vào biểu tượng bánh răng như hình và điền thông tin của bản thân: