Table of contents

Tìm hiểu và chọn khóa học phù hợp trình độ của bạn

Bạn ấn vào Step-by-step của mục Course để tìm kiếm thông tin chung của các khóa học bao gồm tên khóa học, mô tả nội dung của khóa và trình độ học tương ứng.

Tìm hiểu các học phần chi tiết của khóa học

Mỗi khóa học được chia thành 28 học phần sắp xếp theo thứ tự khó dần.

  • Bạn chọn Learn now để bắt đầu học phần đầu tiên hoặc tùy chọn học phần bất kỳ để bắt đầu khóa học

Nội dung học của học phần

Mỗi học phần có 6 bài học được học về từ vựng kết hợp với các các bài tập nghe, nói bổ trợ giúp bạn củng cố từ vựng vừa được học.

Lộ trình bài học đa dạng do App eJOY Epic thiết kế sẽ giúp bạn tiếp cận tiếng Anh một cách sinh động và  tiến xa hơn trên hành trình học ngoại ngữ!