Table of contents

Hệ thống lưu trữ từ vựng là một công cụ hữu ích giúp bạn hệ thống hóa và ghi nhớ từ vựng một cách khoa học. Bài viết này liệt kê một số tình huống mà bạn có thể tra, lưu từ trên eJOY app 2:

  • Khi đang xem video
  • Khi đang đọc báo
  • Khi đang học khóa học
  • Khi đang chơi game, chat với AI hoặc đang xem sổ từ vựng.

1. Thêm từ mới khi đang xem video

  • Tại video, bạn hãy nhấn vào từ vụng bạn muốn dịch nghĩa ở phần phụ đềchính (thường để màu vàng). Sau đó bấm vào nút Lưu vào để thêm từ vựng vào sổ từ của bạn

Lưu ý:  Bạn có thể thay đổi sổ từ bạn muốn lưu hoặc tạo sổ mới.

2. Thêm từ mới khi đọc tin tức

Bước 1: Vào màn hình Material (1) -> Chọn mục Đọc (2)

Bước 2: Tại 1 bài báo, chạm vào từ vựng bạn muốn tra nghĩa, sau đó bấm Lưu.

3. Thêm từ mới khi học khóa học

Bước 1: Tại màn hình Course, chọn một khóa học phù hợp với bạn

Bước 2: Bạn hãy chọn một Unit trong khóa học, tại mỗi Unit sẽ có các bài học khác nhau. Để học từ vựng, bạn hãy chọn các bài với tên Vocabulary

Bước 3: Trước khi bài học bắt đầu, sẽ có phần giới thiệu từ vựng . Tại đây, sẽ có 2 cách để bạn thêm từ vựng vào sổ từ

   Cách 1 : Chọn biểu tượng dấu cộng nếu bạn muốn cho từng từ vựng bạn muốn vào sổ từ

   Cách 2: Chọn nút Thêm tất cả ở góc trên bên phải màn hình nếu bạn muốn thêm  tất cả từ vựng trong bài vào sổ từ của bạn

4. Một số vị trí khác có thể tra và lưu từ

  • Khi xem lại sổ từ vựng, không hiểu từ nào bạn có thể bấm tra ngay cả phần định nghĩa, ví dụ, ngữ cảnh từ vựng.
  • Khi đang chat với AI, bạn có thể bấm tra ở câu trả lời của AI
  • Khi đang chơi game ôn từ vựng có từ nào không hiểu cũng có thể bấm tra luôn.

Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: support@ejoy-english.com