Table of contents

Tài khoản Basic

  • Xem video, truy cập các khóa học và game Basic trên eJOY English 2.
  • Sử dụng eJOY Extension để tra từ khi đang xem video trên Youtube, Netflix hay đọc tài liệu.
  • Sử dụng các tính năng đặc biệt trên eJOY Go như Word Hunt, Movie Training, Word Store,...
  • Lưu tối đa 20 từ vựng vào số tử để ôn tập.
  • Đồng bộ dữ liệu trên các thiết bị.

Tài khoản PRO

Với tài khoản PRO, người dùng có thêm các tính năng đặc biệt để học tiếng Anh và kiến thức hiệu quả hơn.

  • Truy cập không giới hạn tất cả các tính năng trên tất cả các sản phẩm của eJOY.
  • Lưu từ không giới hạn để nhanh chóng nâng cao vốn từ và rèn luyện các kỹ năng tiếng Anh.
  • Chơi game PRO không giới hạn trên ứng dụng điện thoại.
  • Học không giới hạn các khóa học tiếng Anh trên eJOY Go Course.

Ngoài ra tương ứng với từng gói PRO, người dùng được trang bị thêm các công cụ hữu ích như sau:

PRO DICT

PRO VOCA

PRO PLUS