Table of contents

Để cài đặt một số thuộc tính cho các trò chơi trong App eJOY English 2, bạn có thể làm theo các bước như sau:

1. Cách truy cập cài đặt game

Bước 1: Bạn hãy vào mục Practice - Chọn nút Chọn game

Bước 2: Tại đây bạn hãy chọn biểu tượng hình răng cưa để truy cập phần cài đặt của game

Bước 3: Tại đây bạn có thể thấy phần cài đặt chung cho game

2. Các cài đặt cho game

  • Vocab size

 Vocab size là số thẻ từ bạn muốn ôn tập trong một lần chơi game

 Bạn có thể thay đổi trong phạm vi từ 4 từ đến 20 từ vựng cho một lần ôn.

  • Autoplay Audio

 Phát âm sẽ được phát tự động sau khi hiển thị đáp án. Bạn có thể thay đổi (Bật/Tắt tự động phát) bằng cách ấn vào nút On/Off.

  • Auto show video

Bạn có thể bật/tắt tự động hiển thị video sau khi biết đáp án bằng cách nhấn vào nút On/Off tại mục Tự động chạy video.

  • Hiện thẻ từ sau câu

Nếu bạn muốn bật/tắt hiện thẻ từ sau mỗi câu hỏi thì bạn hãy chọn nút Bật/Tắt

Ngoài ra tại đây, bạn cũng có thể cài đặt thời gian chuyển sang câu hỏi khác bằng cách chọn các số giây bạn muốn từ 1 đến 10 giây

  • Review priority (Thứ tự ôn tập ưu tiên)

Tại mục Ưu tiên học, bạn có thể lựa chọn thứ tự từ vựng được ôn tập ưu tiên

Trong đó,

Từ vựng đến hạn: Ưu tiên những từ đến hạn

Từ vựng mới thêm: Ưu tiên những từ vựng mới

Không ưu tiên: Không có sự ưu tiên. Các từ vựng sẽ được sắp xếp ngẫu nhiên

  • Khoảng cách tối thiểu giữa các lần ôn tập

Bạn sẽ được tùy chỉnh khoảng cách ít nhất giữa 2 lần ôn tập một từ trong phạm vi 6 giờ đến 48 giờ.

Sau khi chọn khoảng cách giữa 2 lần ôn, bạn có thể kiểm tra thời gian đạt được trình độ tương ứng như hướng dẫn bên dưới

Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: support@ejoy-english.com