Table of contents

Để cài đặt một số thuộc tính cho các trò chơi trong App eJOY English 2, bạn có thể làm theo các bước như sau:

1. Cách truy cập cài đặt game

Bước 1: Bạn hãy vào mục Practice - Chọn nút Chọn game

Bước 2: Tại đây bạn hãy chọn biểu tượng hình răng cưa để truy cập phần cài đặt của game

Bước 3: Tại đây bạn có thể thấy phần cài đặt chung cho game

2. Các cài đặt cho game

  • Lượng từ vựng

 Vocab size là số thẻ từ bạn muốn ôn tập trong một lần chơi game

 Bạn có thể thay đổi trong phạm vi từ 4 từ đến 20 từ vựng cho một lần ôn.

  • Tự động phát âm trước

Đây là phần tự động phát âm khi hiển thị đáp án. Bạn có thể tùy ý bật hoặc tắt chức năng này.

  • Tự động chạy video

Bình thường, khi bạn ôn từ vựng, eJOY sẽ không hiện câu hỏi có video để cải thiện hiệu suất của ứng dụng, cho câu hỏi hiện nhanh và mượt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn chơi game với video thì bạn có thể bật nút này lên.

  • Hiện thẻ từ sau câu

Khi bật tính năng này, cứ sau mỗi lần hoàn thành câu hỏi thì thẻ từ của từ vựng lại hiện lên để tiện cho việc nhìn lại dịnh nghĩa, ví dụ, ngữ cảnh từ vựng nếu bạn chưa nhớ kỹ.

Tại đây, bạn có thể cài đặt thời gian hiện thẻ từ trước khi chuyển qua câu hỏi mới

  • Review priority (Thứ tự ôn tập ưu tiên)

Tại mục Ưu tiên học, bạn có thể lựa chọn thứ tự từ vựng được ôn tập ưu tiên

Trong đó,

Từ vựng đến hạn: Ưu tiên những từ đến hạn ôn tập, theo thuật toán lặp lại ngắt quãng mà ứng dụng đã sắp xếp cho bạn.

Từ vựng mới thêm: Ưu tiên những từ bạn mới thêm vào sổ.

Không ưu tiên: Các từ vựng sẽ được sắp xếp ngẫu nhiên.

  • Thời gian nghỉ tối thiểu

Bạn sẽ được tùy chỉnh khoảng cách ít nhất giữa 2 lần ôn tập một từ trong phạm vi 6 giờ đến 48 giờ.

Sau khi chọn khoảng cách giữa 2 lần ôn, bạn có thể kiểm tra thời gian đạt được trình độ tương ứng như hướng dẫn bên dưới

Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: support@ejoy-english.com