Table of contents

Bạn có thể xem ảnh và GIF (hình động) của từ bất kì với công cụ tìm kiếm hình ảnh Google và Giphy trong pop-up tra từ. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn:

  • Xem các hình ảnh và hình động liên quan đến từ bạn đang tra cứu
  • Cách lưu từ cùng với hình ảnh hoặc hình động bạn muốn

1.  Cách xem các hình ảnh và hình động liên quan đến từ bạn đang tra cứu

Bước 1: Tra một từ bất kì mà bạn muốn với tiện ích eJOY Extension

Bước 2: Tại màn hình từ, bạn hãy chọn biểu tượng gallery để truy cập các hình ảnh liên quan đến từ

  • Tại đây bạn có thể chọn giữa xem hình ảnh với Google image hoặc hình động tại GIPHY Gif như ảnh sau đây

2.  Cách lưu từ cùng với hình ảnh hoặc hình động bạn muốn

Bước 1: Tại màn hình từ, bạn hãy chọn hình ảnh mà bạn muốn lưu với từ

Bước 2: Sau đó bạn hãy bấm vào nút Definition và bấm vào nút Add để thêm từ và hình ảnh vào sổ từ bạn muốn

Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: support@ejoy-english.com