Khánh Vân

8 articles
Integrate video pages with eJOY extension to watch bilingually

1. What is web integration? Types of web integration with eJOY extension.When a video page is integrated with the eJOY extension, you can: Watch bilingually, look up words, save words, etc. on that page. The features you can use depend on the type of integration. There are 3 types

Khánh Vân
  Updated at  18 Jan, 2024
All about the dictionary on eJOY popup

Did you know that you can look up and understand the meaning of any vocabulary with the eJOY AI Dictionary? This article will guide you: How to view all information of a vocabulary word How to open the dictionary window on a computer How to open the dictionary pop up

Khánh Vân
  Updated at  04 Jan, 2024
Improving reading skills on the eJOY English 2 app

This video will guide you to practice reading on the eJOY English app by looking up new words in: News articlesPDF files And imported text 1. How to read an articleTo read an article on the app, go to the Material section, then to the Read section. You will see

Khánh Vân
  Updated at  04 Jan, 2024
Everything About eJOY Advanced Popup

Did you know that you can understand any specialized knowledge with eJOY Advanced Popup? This article will guide you on how to use this tool to: Display a pop-up to translate a paragraphHow to use the Pop-up from A-ZFirst, make sure that you have downloaded the eJOY AI dictionary for

Khánh Vân
  Updated at  04 Jan, 2024
Tất cả về eJOY Advanced Popup

Bạn có biết, bạn có thể hiểu bất kỳ kiến thức chuyên ngành nào với eJOY Advanced Popup thì bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn sử dụng công cụ này để: Hiển thị pop up để dịch đoạn vănCách sử dụng Popup từ A-ZĐầu tiên, hãy chắc chắn

Khánh Vân
  Updated at  04 Jan, 2024
Cách từ điển eJOY giúp bạn đọc báo, tài liệu Tiếng Anh

Bạn muốn tra từ nhanh chóng và thuận tiện khi đọc tin tức, tài liệu? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn: Cách dùng eJOY để tra từ, cụm từ ngắnCách tra dịch nghĩa và giải thích các câu văn dài Đầu tiên, hãy chắc chắn rằng bạn đã tải

Khánh Vân
  Updated at  29 Dec, 2023