Table of contents

Nếu bạn không muốn eJOY nhắc bạn ôn từ trên eJOY, bạn hãy làm theo các bước sau để tắt thông báo nhé:

Bước 1: Bạn hãy chọn biểu tượng eJOY ở mục Extension tại trình duyệt của bạn

Bước 2: Tại màn hình dropdown, bạn hãy chọn biểu tượng răng cưa để truy cập trang cài đặt của eJOY Extension

Bước 3: Tại thanh sidebar ở bên trái màn hình, bạn hãy chọn Notification, rồi chọn nút toggle tắt tại Review-word notification settings

Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: support@ejoy-english.com