Table of contents
Trulli

Game: Tiến đến phần ôn tập thông qua trò chơi

Loop: Lặp lại đoạn thoại nhiều lần

Sub: Hiển thị các câu phụ đề cho video

Trulli

Điều chỉnh tắt/mở phụ đề cho các mục Caption, Translation subtitles, Phonetic transcriptionSubtitles scrolling

Chỉnh sửa phụ đề tại Edit subtitles

Trulli
  • Thêm phần giải nghĩa từ của bạn tại Translation
  • Chọn sổ từ phù hợp và nhấn Add to để thêm vào

Slow: Điều chỉnh tốc độ của video chậm lại

Settings: Một số cài đặt khác

Trong phần Setting, bạn có thể tùy chỉnh cỡ chữ và màu sắc cho phụ đề chính, phụ đề chuyển nghĩa và phiên âm

Trulli

Ngoài ra, bạn có thể tùy chỉnh tốc độ video tại Speed, tua video nhanh/chậm tại Fast forward/Rewind và tắt/mở phiên dịch tại Show translation first

Trulli