Table of contents

Shortcut giống như bài kiểm tra ngắn cho mỗi phần của khóa học.

Sau khi bạn đã học hết các unit của một group thì hoàn thành bài shortcut như một cách để bạn tự kiểm tra lại những gì đã được học.

Còn nếu như bạn không muốn học tuần tự các unit, bạn có thể làm shortcut để mở nhanh tất cả các unit trước đó và chuyển qua học các bài của group sau, với độ khó tăng dần.

Shortcut sẽ bao gồm các phần nghe hiểu, ghép từ với nghĩa tương ứng, ngữ pháp, hoàn thành câu, nói, giao tiếp,...bao quát tất cả nội dung học của group đó.

Trulli