Table of contents

Bạn có thể kết nối các video từ những kênh Youtube ngay tại eJOY English 2 bằng cách thực hiện theo 2 cách sau đây:

1.Kết nối với video từ Youtube bằng Youtube Connect:

Bước 1: Chọn Youtube Connect tại mục Video

Bước 2: Nhập tên kênh Youtube bạn cần tìm

Bước 3: Chọn video bạn muốn học

2.Kết nối bằng cách share video từ Youtube đến eJOY English 2

Bước 1 : Vào ứng dụng Youtube và lựa chọn video bạn muốn học ở ứng dụng eJOY

Bước 2: Vào mục Share -> Chọn eJOY English 2

Bước 3: Đợi video được tải và bạn đã có thể bắt đầu học từ video

Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: support@ejoy-english.com