Table of contents

Đôi khi phụ đề các video trên Youtube không có phụ đề khiến bạn gặp khó khăn trong việc hiểu và theo dõi nội dung. Vì vậy eJOY đã đưa ra 1 tính năng để giúp bạn sử dụng AI để  tạo ra phụ đề hoàn chỉnh cho video.

Lưu ý: Tính năng này chỉ hiện ở những video không có sẵn phụ đề gốc.

Cách sử dụng tính năng AI Create Subtitle

Bước 1: Bạn hãy mở video trên ứng dụng eJOY English 2.

Bước 2: Tại màn hình xem video, chọn mục Sub -> chọn nút AI Create sub -> tại màn hình pop-up, bạn hãy chọn nút Create sub

Bước 3: Chờ cho AI xử lý, sau đó bạn có thể xem video, tra từ, lưu từ với phụ đề AI vừa hoàn thành.

Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: support@ejoy-english.com