Table of contents

1. Làm thế nào khi không thấy từ vựng nữa?

Từ giờ, toàn bộ dữ liệu từ vựng trong quá khứ của bạn đã được eJOY chuyển lên hệ thống mới.
Nếu bạn có thực hiện lưu từ và ôn từ trong 3 tháng gần đây thì eJOY sẽ tự động chuyển dữ liệu của bạn sang hệ thống mới. Nếu không thì bạn sẽ cần làm theo hướng dẫn sau để thực hiện đồng bộ từ vựng sang hệ thống mới.

  • Bước 1: Mở app eJOY 1, đảm bảo rằng bạn đã cập nhật bản mới nhất trên Appstore và Google Store và ấn nút Đồng bộ/Sync
    (Vui lòng bỏ qua nếu bạn không có từ vựng trên App 1.)
  • Bước 3: Truy cập eJOY web (bản mới) https://ejoy-english.com/app
  • Bước 4: Ấn nút đồng bộ ở góc trái, phía dưới màn hình.

Lưu ý: quá trình đồng bộ có thể kéo dài một vài phút do dữ liệu lớn và đây là lần đầu đồng bộ sang hệ thống mới.

Sau khi đồng bộ thành công, bạn sẽ thấy banner thông báo đồng bộ thành công màu xanh trên eJOY web mới như ảnh dưới. Ngoài ra, bạn cũng có thể thấy toàn từ vựng bạn đã lưu trên các sản phẩm thuộc hệ sinh thái eJOY trên eJOY extension và app 2.

2. Những ưu việt của hệ thống từ vựng mới

Với hệ thống mới, bạn có thể:

  • Dễ dàng quản lý từ vựng và sổ từ trên app 2, eJOY extension và eJOY web mới;
  • Ôn tập từ vựng đã lưu đã khi dùng eJOY extension bằng máy tính trên ứng dụng eJOY English 2;
  • Chơi game ôn tập từ vựng của app 2 ngay trên laptop;
  • Lưu từ, cụm từ dài tối đa đến 600 ký tự - không chỉ mở rộng thêm từ vựng, các mẫu câu, mà còn lưu lại những ý tưởng hay, những kiến thức mới


3. Vậy từ vựng trên App 1 sẽ thế nào?

Sau khi từ vựng ở App 1 và eJOY extension đã được chuyển sang hệ thống mới, các từ vựng mới lưu trên App 1 sẽ không được tự động đồng bộ lên eJOY extension nữa. Để thực hiện đồng bộ, bạn vui lòng làm theo hướng dẫn ở mục 1. Lưu ý: từ vựng trên eJOY extension sẽ không được đồng bộ với App 1.

4. Vậy từ vựng trên Reader app sẽ thế nào?

Dữ liệu từ vựng trên Reader app của bạn sẽ được eJOY chuyển sang hệ thống mới trong bản cập nhật tiếp theo.

eJOY khuyến khích bạn sử dụng app eJOY English 2 - phiên bản nâng cấp của app 1 và Reader để có trải nghiệm tra từ, đọc tài liệu và học từ vựng tốt nhất. Từ vựng mới lưu trên App 2, eJOY extension và eJOY web  sẽ được tự động đồng bộ với nhau trong một vài phút kể từ lưu khi lưu từ.
Trong trường hợp bạn muốn đồng bộ nhanh, vui lòng ấn SYNC trên App eJOY  2 và SYNC trên eJOY Extension.

Ấn SYNC trên eJOY Extension