Table of contents

Để cài đặt ưu tiên phát âm Anh-Anh hay Anh-Mỹ bạn cần truy cập trang Cài Đặt Chung của eJOY theo các bước sau:

Bước 1: Bạn hãy chọn biểu tượng eJOY ở mục Extension tại trình duyệt của bạn

Bước 2: Tại màn hình dropdown, bạn hãy chọn biểu tượng răng cưa để truy cập trang cài đặt của eJOY Extension

Bước 3: Tại trang General Settings, bạn hãy chọn giọng US hay UK tại phần Accent priority

Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: support@ejoy-english.com