Table of contents

Độ thành thạo là phần trăm bạn làm chủ được những điều bạn đang học. Khi độ thành thạo là 100% tức là bạn đã ôn tập đủ nhuần nhuyễn, đã "master" được từ vựng/video.

EJOY phân chia độ thành thạo theo các kỹ năng:

 • Độ thành thạo kỹ năng nghe
 • Độ thành thạo kỹ năng viết
 • Độ thành thạo kỹ năng nói

EJOY cũng phân độ thành thạo thành 2 dạng cho 2 chủ thể:

 • Độ thành thạo cho từ vựng
 • Độ thành thạo cho video

1. Độ thành thạo từ vựng và độ thành thạo video

1.1. Độ thành thạo từ vựng

Màn hình thể hiện độ thành thạo như trên sẽ hiện sau mỗi lần bạn chơi xong game Daily Challenge (Lưu ý: Khi bạn chơi các game khác thì vẫn hiện màn hình này nhưng chỉ hiện ra vòng tròn kỹ năng của game đó thôi chứ không hiện đủ cả 3 vòng tròn)

 • Vòng tròn (1) màu xanh da trời: thể hiện độ thành thạo kỹ năng nghe
 • Vòng tròn (2) màu cam: thể hiện độ thành thạo kỹ năng nói
 • Vòng tròn (3) màu tím: Thể hiện độ thành thạo kỹ năng viết
 • Ngoài độ thành thạo thì bông hoa màu xanh lá cây (4) thể hiện độ chăm chỉ của bạn đối với việc ôn luyện từ vựng ấy. Không cần biết là bạn làm đúng hay sai, bạn đã thành thạo từ đó hay chưa, miễn là bạn có ôn luyện thì EJOY sẽ ghi nhận tất cả sự cố gắng của bạn.

1.2. Độ thành thạo video

Tương tự như ôn tập từ vựng, bạn hãy coi mỗi video là một đối tượng để bạn ôn luyện hằng ngày. Mỗi video sẽ có nhiều cụm từ, mẫu câu hay nhưng nếu chỉ nghe và chơi game với nó một lần thì bạn sẽ chưa nhớ và thực hành được. Vậy thì ôn luyện cho đến khi nhuần nhuyễn các mẫu câu, các từ vựng của nó chính là một cách hay giúp bạn ghi nhớ lâu hơn.

Giống như với từ vựng, ở đây chúng ta có:

(1) Độ thành thạo kỹ năng nghe

(2) Độ thành thạo kỹ năng nói

(3) Độ thành thạo kỹ năng viết

(4) Độ chăm chỉ của bạn

2. Tăng độ thành thạo như thế nào?

Bạn chơi game kỹ năng nào thì độ thành thạo cho kỹ năng ấy cũng tăng lên.

2.1. Để tăng độ thành thạo từ vựng thì chơi game với từ vựng đã lưu.

Những biểu tượng tròn nhỏ được khoanh trong ảnh cho bạn biết game đó tăng điểm thành thạo cho kỹ năng nào:

 • Biểu tượng tai nghe màu xanh da trời: kỹ năng nghe
 • Biểu tượng micro màu cam: kỹ năng nói
 • Biểu tượng giấy bút: kỹ năng viết
 • Bông hoa màu xanh: không tăng điểm thành thạo, chỉ tăng điểm Active (điểm chăm chỉ).

2.2. Để tăng độ thành thạo video thì chơi các game với video đó.

 • Game Listening, Quiz: tăng độ thành thạo kỹ năng Nghe
 • Game Write: tăng độ thành thạo kỹ năng Viết
 • Game Shadow, Role play: tăng độ thành thạo kỹ năng Nói