Table of contents

1. Trả lời email bằng Tiếng Anh chuyên nghiệp - Quick Reply

Step 1: Tại hòm thư của bạn, chọn email bạn muốn trả lời => bấm trả lời

Step 2: Bấm nút Quick Reply


Các thành phần trong pop-up Reply:

1 - Tóm tắt nội dung email hoặc văn bản bạn đã bôi đen

2 - Dịch phần tóm tắt

3 - Chọn ngôn ngữ bạn muốn viết phần trả lời

4 - Chọn ngữ điệu

5 - Một số ý tưởng trả lời

6 - Viết đoạn trả lời theo ý của bạn bằng bất cứ ngôn ngữ nào

Trulli

2. Hỗ trợ viết Tiếng Anh nhanh chóng

Ví dụ, bạn muốn bình luận trên Twitter mà không biết viết Tiếng Anh như thế nào, hoặc có thể viết nhưng không tự tin về kỹ năng viết của mình, hãy làm các bước sau:

Bước 1: Viết ý bạn muốn bằng Tiếng Anh, hoặc ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn

Bước 2: Bôi đen đoạn vừa viết

Bước 3: Chọn biểu tượng eJOY

Bước 4: Chọn “Rewrite”

Các thành phần trong Pop-up Rewrite:

1 - Chọn ngôn ngữ bạn muốn viết

2 - Chọn ngữ điệu

3 - Copy kết quả

4 - Cải thiện đoạn văn nếu chưa ưng ý

5 - Làm cho đoạn văn ngắn hơn

6 - Dịch đoạn văn

Trulli