Khoá học & Video

Shortcut là gì? Mục đích việc hoàn thành shortcut?

Shortcut giống như bài kiểm tra ngắn cho mỗi phần của khóa học. Sau khi bạn đã học hết các unit của một group thì hoàn thành bài shortcut như một cách để bạn tự kiểm tra lại những gì đã được học. Còn nếu như bạn không muốn học

Nguyen Duong Duc
  Updated at  02 Feb, 2023

Still can't solve the problem?

If you don't find an article you need, feel free to contact us for further support.

All copyright reserved eJOY Learning@. With love from GlotDojo