Table of contents

Bạn sẽ nhận được email xác thực ngay sau khi tạo tài khoản tại eJOY. Khi đó bạn vào email đăng ký và chọn xác thực email.

Chú ý: Bạn kiểm tra lại hòm thư spam hoặc hòm thư quảng cáo nếu không nhận được email xác thực. Trong trường hợp bạn đã kiểm tra mà không thấy email thì bạn làm theo các cách sau:

Cách 1: Quay lại pop-up xác thực tài khoản và bấm vào nút Resend, eJOY sẽ gửi lại email xác thực cho bạn

Cách 2: Bạn hãy quay lại trang đăng kí tài khoản và điền lại email đăng kí của bạn

Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: support@ejoy-english.com