Table of contents

eJOY Epic là một hệ thống các khoá học tiếng Anh với hơn 1200 video kèm các bài học được thiết kế phù hợp với từng đối tượng học.

Điều gì khiến eJOY Epic đặc biệt?

 • Nếu như ở eJOY GO hay eJOY App, bạn được tuỳ ý học theo cách của mình thì với eJOY Epic, bạn sẽ học tiếng Anh trong một môi trường có kiểm soát với các bài học được xây dựng công phu, khoa học theo lộ trình định sẵn.
 • Ở eJOY Epic, bạn sẽ được luyện tập kỹ năng nghe hiểu và học ngữ pháp theo cách sinh động, dễ hiểu nhất.
 • eJOY Epic đặc biệt dành cho những bạn chưa có định hướng học rõ ràng và đang tìm kiếm một lộ trình học phù hợp.

Giao diện trang Epic

Màn hình Trang chủ

Màn hình trang chủ
Màn hình Trang chủ
 1. Chủ đề giao tiếp: Video tổ chức theo chủ đề giao tiếp tiếng Anh (Chủ đề Giới Thiệu Bản Thân, Chủ đề IELTS,…)
 2. Thể loại: Video tổ chức theo thể loại, lĩnh vực khác nhau (Văn hoá, Du lịch, Thể Thao,…)
 3. Trình độ tiếng Anh: Video tổ chức theo trình độ từ cơ bản đến nâng cao (1 – Beginner đến 7 – High Advanced)
 4. Ngữ pháp: Video tổ chức theo chủ điểm ngữ pháp trọng tâm mà bạn sẽ được luyện tập (Ví dụ: Thì hiện tại đơn, Câu bị động,…)
 5. Bài học của tôi: Theo dõi video bài học mà bạn đang luyện tập
 • Mới bắt đầu: Video bạn chưa hoàn thành
 • Cần luyện tập thêm trên eJOY GO: Video bạn đã hoàn thành trên Epic nhưng chưa luyện tập thêm trên eJOY GO
 • Hoàn thành tuyệt đối: Video bạn đã hoàn thành trên Epic và eJOY GO
 • Video ưa thích: Video bạn đánh dấu là ưa thích

6. Video mới nhất: Danh sách các video bài học vừa mới được cập nhật
7. Thanh tiến trình hoàn thành video bài học
8. Thông tin chính của video (trình độ, thời lượng, từ vựng chính, trọng tâm ngữ pháp)
9. Vào eJOY GO
10. Danh sách video: Tất cả các video bài học trên Epic
11. Bài học gần nhất: Video bài học bạn luyện tập gần đây nhất
12. Lựa chọn ngôn ngữ hiển thị
13. Truy cập thông tin tài khoản

thông tin chung tài khoản epic
Thông tin chung tài khoản Epic
 • (1) Thông tin tài khoản chính (Basic/ Pro)
 • (2) Thông tin trình độ hiện tại của bạn
 • (3) Vào cài đặt tài khoản
 • (4) Vào eJOY Blog
 • (5) Vào phần hướng dẫn học trên eJOY
 • (6) Đăng xuất khỏi Epic

Màn hình Cài đặt Tài khoản

Màn hình Thông tin

Màn hình thông tin
Màn hình Thông tin
 1. Mục thông tin
 2. Thay ảnh đại diện
 3. Địa chỉ email đăng ký Epic
 4. Tên hiển thị và chỉnh sửa tên
 5. Thay đổi mật khẩu

Màn hình Gói thành viên

Màn hình gói thành viên
Màn hình Gói thành viên
 1. Mục gói thành viên
 2. Gói hiện tại của bạn (PRO/ Basic) và ngày hết hạn
 3. Gia hạn tài khoản PRO

Màn hình Tuỳ chọn

Màn hình Tuỳ chọn
Màn hình Tùy chọn
 1. Mục cài đặt tuỳ chọn
 2. Ngôn ngữ hiển thị trên Epic
 3. Ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn
 4. Trình độ tiếng Anh phù hợp (1 – Beginner đến 7 – High Advanced)
 5. Chủ đề yêu thích: Thêm chủ đề bạn yêu thích, quan tâm

Màn hình Video bài học

Màn hình video bài học
Màn hình Video bài học
 1. Xem video hoặc thêm vào danh sách yêu thích
 2. Các bài tập để luyện kỹ năng
 3. Độ khó video
 4. Thể loại video
 5. Mô tả video
 6. Trọng tâm ngữ pháp được giải thích trong video
 7. 8 từ vựng chính để luyện tập với video
 8. Kết quả luyện tập với video
 9. Xem điểm thành phần của các bài tập
 10. Xem hướng dẫn cách luyện tập cùng video bài học trên Epic