Table of contents

Bạn có thể theo dõi các chỉ số học tập, quá trình học trong ngày, lượng từ vựng đã được học tại mục My Performance,....

 1. Chỉ số theo dõi học tập

- Số kinh nghiệm đã tích lũy được

 • Streak – Số ngày cho đến hiện tại bạn đã hoàn thành Mục tiêu hàng ngày (Daily Goal) một cách liên tục
 • Mastered – Số từ bạn đã thành thạo (từ đã được bạn chơi game nhiều lần và eJOY đánh giá bạn đã ghi nhớ và biết cách sử dụng từ)
 • Words – Số từ bạn đã lưu
 • Current Streak – giống như Streak – số ngày cho đến hiện tại bạn đã hoàn thành Daily Goal liên tục
 • Longest Streak – số ngày dài nhất bạn đã hoàn thành Daily Goal liên tục
 • Your Progress Today - Quá trình học hôm nay của bạn được đo lường ở 4 yếu tố: Lessons, New words, Videos và Games
 • Your Progress This Week - Quá trình học trong tuần của bạn, dựa theo mục tiêu đã đặt ra
 1. Tiến độ học từ vựng
 • New Word Journey – biểu đồ số từ mới được bạn lưu thêm mỗi ngày.
 • Total Words Added – Tổng số từ mới được lưu trong tuần
 • Words Mastered – Tổng số từ bạn đã ôn luyện và thành thạo trong tuần


 1. Tổng thời gian học

Tổng thời gian học được phân bổ theo thời gian học từng kỹ năng gồm Input, Speaking, Writing trong 7 ngày gần nhất