Table of contents

Bạn muốn đăng nhập nhưng lại quên mật khẩu hoặc bạn muốn thay đổi mật khẩu của mình nhanh chóng. Vậy hãy làm theo những bước dưới đây nhé:

Bước 1: Bạn ấn vào “Log in”

Bước 2:  Trong màn hình tiếp theo, bạn ấn vào “Forgot password?” (phía dưới nút Sign in)

Bước 3: Nhập địa chỉ email của bạn và ấn vào “Reset Password

Bước 4: Kiểm tra hòm thư email của bạn. EJOY English 2 đã gửi tới bạn một đường link để thiết lập lại mật khẩu khác. Bạn click vào đường link này để nhập mật khẩu mới eJOY English 2.

Nếu không thấy thư trong Inbox, bạn hãy kiểm tra trong thư mục Spam.

Lưu ý:

  • Nếu tài khoản của bạn được tạo với một địa chỉ email sai hoặc không có hiệu lực, eJOY English 2 rất tiếc là bạn sẽ không thể khôi phục lại được mật khẩu của bạn. Bạn cần phải sử dụng một địa chỉ email có hiệu lực để tạo một tài khoản khác.