Table of contents

1. Cửa sổ rút gọn:

Loại cửa sổ tra từ này xuất hiện khi bạn chạm 1 chạm vào từ mà bạn muốn biết nghĩa. Các thành phần trong cửa sổ này:

(1) – Âm thanh cho từ vựng - phiên âm.

(2) – Giải nghĩa từ bằng từ điển AI.

(3)– Nút tắt để biết thêm thông tin từ vựng như hình ảnh tĩnh, ảnh động - tra từ trên Google.

(4) – Dịch phần giải nghĩa sang tiếng mẹ đẻ.

(5) – Giải nghĩa Tiếng Anh - giải nghĩa tiếng mẹ đẻ.

(6) – Mở pop-up mở rộng để xem chi tiết.

(7) – Sửa nghĩa từ.

(8) – Chọn sổ từ và lưu từ.

2. Cửa sổ mở rộng:

Từ cửa sổ rút gọn, bạn bấm nút mở rộng (tương đương số 6 bên trên) thì sẽ ra cửa sổ mở rộng. Các thành phần trong cửa sổ này:

(1) – Video – nút tắt để ra trang Word Hunt tra cứu các ngữ cảnh video có chứa từ vựng.

(2) – Âm thanh cho từ vựng - phiên âm.

(3) – Độ phổ biến - Từ vựng có số càng lớn là từ có độ phổ biến càng cao.

(4) – Nút tắt để biết thêm thông tin từ vựng như hình ảnh tĩnh, ảnh động - tra từ trên Google - tìm kiếm từ vựng trên Wikipedia.

(5) – Từ loại

(6) – Lưu từ vựng vào sổ từ mặc định

(7) – Mở chế độ hiển thị nghĩa tiếng Anh trước

(8) – Chọn sổ từ và lưu từ

(9) – Xem nghĩa dịch – nghĩa tiếng Anh – nghĩa lóng - ví dụ - kết hợp từ - từ đồng nghĩa, trái nghĩa -  từ chung gốc.

3. Cửa sổ AI Explain

Khi bạn chọn mục AI explain ở cửa sổ rút gọn sẽ hiện cửa sổ này:

(1) – Video – nút tắt để ra trang Word Hunt tra cứu các ngữ cảnh video có chứa từ vựng.

(2) – Phát âm thanh cho phần giải thích từ vựng - copy.

(3) – Làm cho phần giải thích tối giản và dễ hiểu hơn.

(4) – Explanation – Giải thích từ vựng bởi AI.

(5) – Example – Ví dụ cụ thể với từ vựng được tra.

(6) – Sửa phần giải thích theo ý muốn của bạn trước khi lưu.

(7) – Chọn sổ từ và lưu từ.

(8) – Translation – Dịch phần giải nghĩa ra tiếng mẹ đẻ bởi Google, AI dictionary.

Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: support@ejoy-english.com