Cài đặt tài khoản

Thay Đổi Tên Người Dùng và Ảnh Đại Diện

Nếu bạn muốn thay đổi tên người dùng và ảnh đại diện trên ứng dụng eJOY English 2 và trên trang web eJOY, thì bài viết này sẽ giúp bạn: * Thay đổi tên người dùng và ảnh đại diện trên ứng dụng eJOY English 2 * Thay đổi tên người dùng

Khánh Vân
  Updated at  Mar 21, 2024
Cách tắt thông báo nhắc học trên eJOY extension

Nếu bạn không muốn eJOY nhắc bạn ôn từ trên eJOY, bạn hãy làm theo các bước sau để tắt thông báo nhé: Bước 1: Bạn hãy chọn biểu tượng eJOY ở mục Extension tại trình duyệt của bạn Bước 2: Tại màn hình dropdown, bạn hãy chọn biểu tượng

Khánh Vân
  Updated at  Mar 21, 2024
Làm thế nào để thay đổi mật khẩu eJOY

Nếu bạn có mong muốn thay đổi mật khẩu của bạn, bài viết sau sẽ giúp bạn: * Thay đổi mật khẩu trên trang web eJOY * Thay đổi mật khẩu trên ứng dụng eJOY English 2 1. Thay đổi mật khẩu trên trang web eJOY Bước 1: Bạn hãy đăng xuất

Khánh Vân
  Updated at  Mar 19, 2024
Làm thế nào để xoá tài khoản eJOY trên eJOY Extension

Cách xóa tài khoản trên eJOY Extension Bước 1: Bạn hãy chọn biểu tượng eJOY ở mục Extension tại trình duyệt của bạn Bước 2: Chọn mục Tài khoản của bạn tại góc phải dropdown Bước 3: Chọn Account Setting tại dropdown của tài khoản Bước 4: Tại màn hình

Khánh Vân
  Updated at  Mar 18, 2024
Cách tắt eJOY trên một trang web hoặc video

Nếu bạn muốn tắt eJOY thì bài viết sau đây sẽ giúp bạn: * Tắt eJOY trên một trang web * Tắt eJOY trên một video * Truy cập danh sách trang web bạn đã tắt eJOY 1. Hướng dẫn tắt eJOY trên một trang web Bước 1: Bạn hãy chọn biểu tượng

Khánh Vân
  Updated at  Mar 07, 2024
Bạn không thể đồng bộ dữ liệu từ eJOY extension về eJOY app 1 nữa?

Từ nay, eJOY app 1 và eJOY extension không còn đồng bộ với nhau nữa. Thay vào đó, eJOY extension sẽ đồng bộ với eJOY app 2. Tuy nhiên, dữ liệu của bạn từ app 1 đã được tự động đồng bộ lên app 2 và extension. Bạn có thể

Toan Tran
  Updated at  Nov 07, 2023

Still can't solve the problem ?

If you don't find an article you need, feel free to contact us for further support.