Table of contents

1. Cách truy cập Danh sách phím tắt

Trên eJOY GO, bạn có thể sử dụng các phím tắt bàn phím để nhanh chóng tua, lặp hay nghe lại 1 câu phụ đề,..v..v… Để xem danh sách phím tắt, bấm Setting/ Cài đặt (biểu tượng bánh răng) và chọn Shortcut key list/Danh sách phím tắt.

2. Shortcut key list/ Danh sách phím tắt

Dưới đây là danh sách các phím tắt hiện tại. (tính năng của phím/tổ hợp phím tắt trong ảnh có thể khác mô tả trong danh sách bên dưới nếu chúng đang được sửa. Vui lòng tham khảo danh sách bên dưới.)

Danh sách phím tắt trên eJOY GO.

A hoặc ⬅ : Xem lại câu phụ đề trước

D hoặc ➡ : Chuyển câu phụ đề tiếp

E hoặc C : Hiện/Ẩn phụ đề

P : Tạm dừng

S : Tua chậm

R : Bắt đầu ghi âm (game Speak)

Ctrl + L : Nghe lại câu phụ đề hiện tại

O : Tua về đầu video

L : Lặp lại liên tục một câu

Shift + 1 : Chọn bắt đầu 1 vòng lặp

Shift + 2 : Chọn kết thúc 1 vòng lặp và nghe vòng lặp

Shift + 3 : Bật/tắt vòng lặp

Shift + P : Bật/tắt tính năng Dừng tự động (tính năng dừng video một lúc mới hiện phụ đề để luyện nghe)

F : Chế độ toàn màn hình

⬆ : Tăng âm lượng

⬇ : Giảm âm lượng

M : Tắt/bật tiếng