Table of contents

eJOY Blog là nơi team eJOY chia sẻ các phương pháp và lộ trình học tiếng Anh cho những đối tượng học khác nhau. Bên cạnh đó, blog cũng là nơi chúng mình cập nhật những thông tin quan trọng liên quan đến sản phẩm của eJOY. Blog được phân thành 4 mục chính, trong đó có blog thịnh hành, thông tin cơ bản về eJOY, lộ trình học phù hợp cho những đối tượng khác nhau và 1 mục để thông báo những tin tức, cập nhật quan trọng.
Mỗi mục chính lại được chia thành các mục phụ để người học có thể dễ dàng tìm kiếm nội dung mình quan tâm.

Cụ thể:

  1. At Work (Tại nơi công sở - Dành cho những người đi làm).
  2. Beginner (Người mới bắt đầu học tiếng Anh).
  3. eJOY Life
Trang chủ của eJOY Blog

1. At Work (Tại nơi công sở - Dành cho những người đi làm):

Sau khi kéo xuống dưới, các bạn sẽ nhìn thấy mục At Work. Đây là một số bài blog với chủ đề phù hợp cho người đi làm khi phải sử dụng tiếng Anh để giao tiếp và làm việc với các hashtags như: Communnication, English Skills, Vocabulary...

Communication (Tiếng Anh giao tiếp): gồm các bài viết giúp bạn làm chủ kỹ năng giao tiếp ở công sở cũng như trong cuộc sống thường ngày.

English skills (Kỹ năng tiếng Anh): gồm các bài viết giúp bạn nâng cao các kỹ năng tiếng Anh của mình – Nghe, Nói, Đọc, Viết.

Vocabulary (Từ vựng tiếng Anh): gồm các bài viết giúp bạn phát triển vốn từ vựng của mình.

Lưu ý: Các bài viết trong mục At work đều chủ yếu dành cho đối tượng đã có kiến thức tiếng Anh nền tảng (Từ Intermediate). Nếu bạn là người mất gốc hay mới bắt đầu học tiếng Anh, mục Beginner sẽ phù hợp hơn cho bạn.

Mục At Work phù hợp cho những người đi làm.

2. Beginner (Người mới bắt đầu học tiếng Anh):

Mục Beginner với các đầu mục phù hợp với người mới học tiếng Anh.

3. eJOY Life

eJOY Life với các đầu mục cụ thể về sản phẩm eJOY cũng như câu chuyện truyền cảm hứng

Cách học tiếng Anh với eJOY Blog:

(1) Bạn chọn những mục phù hợp với trình độ và mục đích học tiếng Anh của mình
(2) Bạn cũng có thể gõ một cụm từ liên quan đến nội dung mình quan tâm vào ô tìm kiếm
(3) Sử dụng các Tags (thẻ) để tìm kiếm dễ dàng hơn